[1]
Malec, M. 1975. Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez. Polonica. 1, (grudz. 1975), 259–307.