[1]
Dobaczewski, A. 2001. Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej). Polonica. 21, (grudz. 2001), 51–68.