[1]
Górski, R. 2001. Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym. Polonica. 21, (grudz. 2001), 141–164.