[1]
Zbróg, P. 2001. Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem. Polonica. 21, (grudz. 2001), 211–230.