[1]
Urban, M. 2001. Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?. Polonica. 21, (grudz. 2001), 259–268.