[1]
Waniakowa, J. 2001. Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim. Polonica. 21, (grudz. 2001), 330–334.