[1]
Bobrowski, I. 2001. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 2000 - 31 III 2002). Polonica. 21, (grudz. 2001), 341–342.