[1]
Nowak, E. 2001. Opis semantyczny analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych (na przykładzie AWN oznaczających wybrane uczucia pozytywne). Polonica. 21, (grudz. 2001), 25–50.