[1]
Grochowski, M. 2001. Andrzej Bogusławski — Uczony i Nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin). Polonica. 21, (grudz. 2001), 5–10.