[1]
Bondaruk, A. 2000. Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim. Polonica. 20, (grudz. 2000), 71–82.