[1]
Węgrzynek, K. 2000. Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych. Polonica. 20, (grudz. 2000), 161–170.