[1]
Menzel, T. 2000. Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich. Polonica. 20, (grudz. 2000), 253–270.