[1]
Stalmaszczyk, P. 2000. Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej. Polonica. 20, (grudz. 2000), 23–36.