[1]
Zbróg, P. 2000. Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ. Polonica. 20, (grudz. 2000), 111–136.