[1]
Duraj-Nowosielska, I. 2000. Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych). Polonica. 20, (grudz. 2000), 203–232.