[1]
Komorowska, E. 2000. Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej. Polonica. 20, (grudz. 2000), 299–312.