[1]
Żmigrodzki, P. 2000. Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych. Polonica. 20, (grudz. 2000), 83–100.