[1]
Węgiel, M. 2000. Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko. Polonica. 20, (grudz. 2000), 171–186.