[1]
Siatkowski, J. 2000. Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze). Polonica. 20, (grudz. 2000), 271–288.