[1]
Menzel, T. 2000. Sympozjum „Przyimki w języku polskim" (Oldenburg 8-11 marca 2000). Polonica. 20, (grudz. 2000), 351–352.