[1]
Willim, E. 2000. Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej. Polonica. 20, (grudz. 2000), 37–70.