[1]
Wojdak, P. 2000. Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego. Polonica. 20, (grudz. 2000), 233–252.