[1]
Kowalik, K. 2000. Jan Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana. Polonica. 20, (grudz. 2000), 342–348.