[1]
Witkoś, J. 2000. Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim. Polonica. 20, (grudz. 2000), 5–22.