[1]
Fedorowicz, A. 2000. Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i. Polonica. 20, (grudz. 2000), 187–202.