[1]
Bobrowski, I. 2000. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres I VI 1998-31 III 2000). Polonica. 20, (grudz. 2000), 353–354.