[1]
Czamara, A. 1997. Wartościujący akt illokucyjny. Polonica. 18, (grudz. 1997), 169–174.