[1]
Bobrowski, I. 1997. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 1995 - 30 VI 1996). Polonica. 18, (grudz. 1997), 247.