[1]
Jachimczak, V. 1997. B. Magierowa, A Kroh, Prywatny leksykon współczesnej polszczyzny (zeszyt zerowy). Polonica. 18, (grudz. 1997), 237–239.