[1]
Bera, M. 1997. Jednostki z wyrażeniami cholera i diabeł. Próba analizy semantycznej. Polonica. 18, (grudz. 1997), 125–140.