[1]
Weyssenhoff-Brożkowa, K. 1997. Frazeologia staropolska w szacie łacińskiej. Polonica. 18, (grudz. 1997), 175–182.