[1]
Szumińska, B. 1997. Relacje semantyczne między ledwie a omal nie. Polonica. 18, (grudz. 1997), 141–146.