[1]
Węgiel, M. 1995. Maciej Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Polonica. 17, (grudz. 1995), 214–217.