[1]
Bera, M. 1995. Konferencja naukowa na temat wyrażeń funkcyjnych (Toruń, 21-23 X 1993). Polonica. 17, (grudz. 1995), 269–274.