[1]
Bobrowski, I. 1995. Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 I 1993 - 31 III 1995). Polonica. 17, (grudz. 1995), 275.