[1]
Nykiel-Herbert, B. 1989. Jeszcze raz o uniwerbizacji. Polonica. 14, (grudz. 1989), 193–201.