[1]
Galasińska, A. 1989. Pole leksykalno-znaczeniowe OBCY na podstawie powieści Edwarda Redlińskiego Konopielka. Analiza etnolingwistyczna. Polonica. 14, (grudz. 1989), 121–141.