[1]
Bobrowski, I. 1986. R. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze). Polonica. 12, (grudz. 1986), 245–250.