[1]
Przepiórkowski, A. 2019. Status gramatyczny predykatywnych SZKODA , WSTYD , ŻAL raz jeszcze. Polonica. 39, 1 (grudz. 2019), 85–110. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.39.5.