[1]
Wróbel, H. 1986. O strukturze formalnej polskich zdań i jej interpretacji gramatycznej. Polonica. 12, (grudz. 1986), 75–84.