[1]
Bańko, M. 1986. Примeна на принципите на новата полска лескриптивна граматика во изучуването на македонскиот язик. Polonica. 12, (grudz. 1986), 264–269.