[1]
Skarżyński, M. 1986. Słowotwórcze gniazda odliczebnikowe. Polonica. 12, (grudz. 1986), 157–171.