[1]
Mazur, J. 1986. Funkcje strony biernej w tekście mówionym i pisanym (na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego). Polonica. 12, (grudz. 1986), 229–243.