[1]
Kleszczowa, K. 1986. Konstrukcje opisujące cechy osobowości. Polonica. 12, (grudz. 1986), 9–20.