[1]
Duszak, A. 1986. Niektóre uwarunkowania semantyczne szyku wyrazów w zdaniu polskim. Polonica. 12, (grudz. 1986), 59–74.