[1]
Labocha, J. 1986. Sposoby wyrażania żądania we współczesnej polszczyźnie mówionej. Część II. Polonica. 12, (grudz. 1986), 203–217.