[1]
Rittel, T. 1984. Problem osoby trzeciej czasownika. Polonica. 10, (grudz. 1984), 99–110.