[1]
Waszakowa, K. 1983. Słowotwórstwo rzeczowników z formantami paradygmatycznymi we współczesnym języku polskim. Polonica. 9, (grudz. 1983), 5–28.