[1]
Czachor, M. 2019. Dystrybucja polskich imiesłowów: styl funkcjonalny i długość zdania. Polonica. 39, 1 (grudz. 2019), 219–242. DOI:https://doi.org/10.17651/POLON.39.12.