[1]
Kula, A. i Grzelka, M. 2014. O badaniach nad wizualnością w prasie (preliminaria). Polonica. 34, (grudz. 2014), 279–288.